Sekcje

Zapisy na sekcje odbywają się u trenerów/opiekunów sekcji w dniach i godzinach zajęć sekcji.

Zapytania dot. sekcji prosimy kierować na e-mail: biuro@azspw.pl

Trener: mgr RYBICKA Małgorzata
Kontakt do trenera: malgorzata.rybicka@pw.edu.pl

Trener: mgr DURJASZ Andrzej
Kontakt do trenera: andrzej.durjasz@pw.edu.pl

Trener: MILEJ Justyna
Kontakt do trenera: jkmilej@gmail.com

Trener: mgr MICHAŁOWSKI Stanisław, mgr NIEDOMAGAŁA Wojciech, mgr TWORZYDŁO Wiktor
Kontakt do trenera: stanislaw.michalowski@pw.edu.pl, wojciech.niedomagala@pw.edu.pl, wiktor.tworzydlo@pw.edu.pl

Trener: mgr CEGŁOWSKI Paweł
Kontakt do trenera: pawel.ceglowski@pw.edu.pl

Trener: mgr KRET Maciej
Kontakt do trenera: maciej.kret@pw.edu.pl

Trener: mgr Krzysztof Stanisławski
Kontakt do trenera: krzysztof.stanislawski@pw.edu.pl

Trener: mgr MARKIEWICZ Eugeniusz
Kontakt do trenera: eugeniusz.markiewicz@pw.edu.pl

Trener: mgr LIPIŃSKA Anna
Kontakt do trenera: USOS

Trener: mgr CHYDZIŃSKI Michał

Trener: mgr inż. DORSZ Adam
Kontakt do trenera: USOS

Trener: mgr JAWORSKI Paweł
Kontakt do trenera: pawel.jaworski@pw.edu.pl

Trener: mgr STOLARSKI Andrzej

Trener: mgr DURJASZ Andrzej
Kontakt do trenera: andrzej.durjasz@pw.edu.pl

Trener: mgr SIKORSKA-SZYPLIŃSKA Agnieszka
Kontakt do trenera: agnieszka.szyplinska@pw.edu.pl

Trener: mgr KAPROŃ Krzysztof
Kontakt do trenera: krzysztof.kapron@pw.edu.pl

Trener: KOWALCZYK Agnieszka
Kontakt do trenera: USOS

Trener: mgr CHARUK Jarosław
Kontakt do trenera: jaroslaw.gawryluk@pw.edu.pl

Trener: DOMAGALSKA Katarzyna

Trener: mgr KRÓLAK Adam