Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KU AZS Politechnika Warszawska

Szanowni Trenerzy i Kierownicy Sekcji,

Zarząd Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Warszawskiej zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu. Celem zebrania jest wybór nowych władz Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Warszawska oraz Delegatów na Walne Zebranie Zarządu Głównego AZS i Walne Zebranie AZS Środowisko Warszawa.

Zgodnie ze statutem AZS i Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Warszawska do władz Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Warszawska wybierane mogą być wyłącznie osoby, które posiadają aktualna legitymację członkowską AZS (opłaconą na rok akademicki 2015/2016).

Każda sekcja Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Warszawska ma prawo zgłosić 1 delegata na w/w Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu. Delegatami są również członkowie ustępującego zarządu.

Delegaci mają możliwość zgłoszenia swojej kandydatury na jedno z poniższych stanowisk:

a) Prezes Zarządu;

b) Członek Zarządu;

c) Członek Klubowej Komisji Rewizyjnej;

d) Członek Klubowego Sądu Koleżeńskiego.

Od kandydata na Prezesa Zarządu wymaga się przedstawienia programu wyborczego

w formie:

1) pisemnej (maksymalnie 1 strona formatu A4);

2) ustnej w dniu wyborów (maksymalnie 3 min.).

Kandydatów na pozostałe stanowiska prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do pobrania tutaj lub w biurze Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Warszawska.

Termin i miejsce złożenia Formularzy Zgłoszeniowych delegatów, członków zarządu i członków komisji oraz programu wyborczego (w przypadku kandydatury na Prezesa Zarządu): 11.03.2016 r. (piątek) do godz. 16:00; biuro Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Warszawska przy ul. Waryńskiego 12a w Warszawie.

Termin zebrania: 17.03.2016 r. (czwartek) o godz. 18:00 (I termin); 18.30 (II termin). Miejsce zebrania: Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, sala nr 123, Warszawa ul. Plac Politechniki 1.

Wymagane dokumenty od delegatów:

1)Legitymacja członkowska AZS (opłacona na rok akademicki 2015/2016);

2)Studenci – ważna legitymacja studencka Politechniki Warszawskiej;

Absolwenci – dyplom ukończenia studiów na Politechnice Warszawskiej,

Doktoranci – ważna legitymacja doktoranta Politechniki Warszawskiej;

Pracownicy – zaświadczenie o zatrudnieniu na Politechnice Warszawskiej.

 

Porządek obrad do pobrania tutaj.


« poprzednienastępne »