Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KU AZS PW

W dniu 24 października 2017 roku w sali 123 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbyło się kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KU AZS PW.

W zebraniu wzięło udział 21 delegatów oraz liczne grono trenerów i członków sekcji a także goście w osobach: Prorektora ds. Studenckich prof. Janusza Walo, Wiceprezesa ds. UKF ZG AZS/Wiceprezesa urzędującego AZS Warszawa kol. Dariusza Piekuta, Sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej AZS kol. Małgorzaty Stachurskiej oraz prof. Andrzeja Kocańdy.

Zebrani wysłuchali sprawozdania z czteromiesięcznej pracy Komisarza w KU AZS PW oraz ustaleń pokontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej.  W trakcie wystąpień Gości pod adresem klubu padło wiele miłych słów i zapewnień o współpracy i pomocy dla nowych władz klubu.

W części wyborczej zebrani uznali, że skład zarządu klubu powinien być poszerzony do 7-9 osób a w związku z tym, że na liście kandydatów jest tylko 5 osób postanowili przerwać Walne Zebranie na czas do 3 miesięcy aby dać sobie szansę na pozyskanie nowych osób chętnych do pracy w zarządzie klubu. Jednocześnie wystąpili z wnioskiem do Zarządu Głównego AZS o przedłużenie pracy komisarza do dnia 31 stycznia 2018 roku.


« poprzednienastępne »