Obrady Walnego Zebrania odroczone...

W dniu 8 stycznia 2018 roku w sali 123 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej wznowiono obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego KU AZS PW przerwanego w dniu 24.10.2017.

W zebraniu wzięło udział tylko 9 delegatów oraz grono trenerów i członków sekcji a także gość w osobie Prorektora ds. Studenckich prof. Janusza Walo. Zebrani wysłuchali sprawozdania z pracy Komisarza w KU AZS PW pomiędzy dwoma Walnymi zebraniami.W części wyborczej Prorektor ds. Studenckich zgłosił nową kandydaturę na Prezesa KU AZS PW w osobie prof. Roberta Zalewskiego. Mimo to zebrani uznali, że na liście kandydatów do Zarządu KU AZS PW jest nadal tylko 5 osób i postanowili odroczyć Walne Zebranie do dnia 20 lutego do godziny 17 aby dać szansę na pozyskanie nowych osób chętnych do pracy w zarządzie klubu. Jednocześnie wystąpili z wnioskiem do Zarządu Głównego AZS o przedłużenie pracy komisarza do dnia 28 lutego 2018 roku.W związku w powyższą decyzją zapraszamy chętne osoby do pracy w zarządzie KU AZS PW do zgłoszenia swojej kandydatury poprzez swoje sekcje do biura KU AZS PW.


Jednocześnie uprzejmie prosimy wszystkie sekcje, które nie wystawiły delegatów na poprzednie dwa Walne zebrania o ich zgłoszenie i przybycie na Walne zebranei w dniu 20 lutego 2018 roku 
o godzinie 17.


« poprzednienastępne »