Nowe władze KU AZS PW na kadencję 2018-2020

W dniu 20 lutego 2018 roku odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze, które wybrało nowe władze na kadencję 2018-2020:

Zarząd KU AZS PW:
Robert Zalewski – Prezes
Agnieszka Sikorska-Szyplińska – Wiceprezes ds. sportowych
Adam Olesiński – Wiceprezes ds. finansowo-organizacyjnych
Tomasz Wartałowicz – Sekretarz
Jarosław Charuk
Patryk Jaworski
Artur Kopczyński
Wiktor Tworzydło
Antoni Zalewski

Klubowa Komisja Rewizyjna:
Justyna Milej – Przewodnicząca
Krzysztof Zalewski – Wiceprzewodniczący
Krzysztof Stępień – Sekretarz
Bartłomiej Gzowski
Agnieszka Kowalczyk

Klubowy Sąd Koleżeński:
Adam Olesiński
Tomasz Wartałowicz
Antoni Zalewski

Delegaci na Walne Zebranie AZS Warszawa:
Robert Zalewski
Agnieszka Sikorska-Szyplińska
Adam Olesiński
Tomasz Wartałowicz
Artur Kopczyński – rezerwowy

Delegaci na XXVII Zjazd AZS:
Robert Zalewski
Charuk Jarosław – I rezerwowy
Olesiński Adam – II rezerwowy


« poprzednienastępne »