Akademickie Mistrzostwa Polski

AMP 2017/2018

Ranking 10 najlepszych uczelni AMP

1.Uniwersytet Warszawski

2.Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

3.Politechnika Gdańska

4.Politechnika Wrocławska

5.Politechnika Śląska w Gliwicach

6.Politechnika Poznańska

7.Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

8.Politechnika Łódźka

9.Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

10.Politechnika Warszawska

 

AMP 2016/2017

Ranking 10 najlepszych uczelni AMP

1.Uniwersytet Warszawski

2.Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

3.Politechnika Gdańska

4.Politechnika Śląska w Gliwicach

5.Politechnika Wrocławska

6.Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

7.Politechnika Poznańska

8.Politechnika Łódźka

9.Politechnika Warszawska

10.Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

AMP 2015/2016

Ranking 10 najlepszych uczelni AMP

1.Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

2.Uniwersytet Warszawski

3.Politechnika Gdańska

4.Politechnika Poznańska

5.Politechnika Śląska w Gliwicach

6.Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

7.Politechnika Łódzka

8.Uniwersytet Gdański

9.Politechnika Wrocławska

10.Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

11.Politechnika Warszawska

 

AMP 2014/2015

Ranking 10 najlepszych uczelni AMP

1.Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

2.Uniwersytet Warszawski

3.Politechnika Gdańska

4.Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

5.Politechnika Śląska w Gliwicach

6.Politechnika Łódzka

7.Politechnika Poznańska

8.Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

9.Politechnika Warszawska

10.Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

AMP 2013/2014

Ranking 10 najlepszych uczelni AMP

1.Uniwersytet Warszawski

2.Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

3.Politechnika Gdańska

4.Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

5.Politechnika Śląska w Gliwicach

6.Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

7.Politechnika Warszawska

8.Politechnika Poznańska

9.Politechnika Łódzka

10.Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

 

AMP 2012/2013

Ranking 10 najlepszych uczelni AMP

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 2. Uniwersytet Warszawski
 3. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Politechnika Gdańska
 5. Politechnika Śląska w Gliwicach
 6. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 7. Politechnika Poznańska
 8. Politechnika Łódzka
 9. Politechnika Warszawska
 10. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach


AMP 2011/2012

Ranking 10 najlepszych uczelni AMP

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 3. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Politechnika Warszawska
 5. Politechnika Poznańska
 6. Politechnika Śląska w Gliwicach
 7. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 8. Uniwersytet Gdański
 9. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 10. Politechnika Gdańska

W XXIX edycji Akademickich Mistrzostw Polski KU AZS Politechniki Warszawskiej zajął drugie miejsce w klasyfikacji Uczelni Technicznych z łączną ilością 1843 pkt.

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 2. Politechnika Warszawska
 3. Politechnika Poznańska


AMP 2010/2011

Ranking 10 najlepszych uczelni AMP

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 3. Politechnika Warszawska
 4. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 5. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 6. Uniwersytet Gdański
 7. Politechnika Śląska w Gliwicach
 8. Politechnika Poznańska
 9. Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
 10. Politechnika Łódzka

W XXVIII edycji Akademickich Mistrzostw Polski KU AZS Politechniki Warszawskiej zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji Uczelni Technicznych z łączną ilością 1819,5 pkt.

 1. Politechnika Warszawska
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 3. Politechnika Śląska w Gliwicach


AMP 2009/2010

Ranking 10 najlepszych uczelni AMP

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Politechnika Warszawska
 3. Politechnika Śląska Gliwice 
 4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
 5. Politechnika Gdańska
 6. Politechnika Poznańska
 7. Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
 8. Uniwersytet Gdański
 9. Politechnika Łódzka
 10. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W XXVII edycji Akademickich Mistrzostw Polski KU AZS Politechniki Warszawskiej zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji Uczelni Technicznych z łączną ilością 1799,0 pkt.

 1. Politechnika Warszawska
 2. Politechnika Śląska Gliwice
 3. Politechnika Gdańska

Klasyfikacja generalna XVVII edycji AMP: Klasyfikacja.pdf

Klasyfikacja w typie Uczelni Technicznych: Uczelnie_Techniczne.pdf


AMP 2008/2009

Ranking 10 najlepszych uczelni AMP

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Politechnika Gdańska
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
 4. Politechnika Śląska Gliwice
 5. Politechnika Warszawska
 6. Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
 7. Politechnika Poznańska
 8. Uniwersytet Gdański
 9. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 10. Politechnika Wrocławska

Klasyfikacja ogólna XXVI AMP: Klasyfikacja.pdf

 

MPSzW 2007/2008

Ranking 10 najlepszych uczelni MPSzW

 1. Politechnika Warszawska
 2. Politechnika Śląska Gliwice
 3. Uniwersytet Warszawski
 4. Politechnika Gdańska
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 6. Politechnika Wrocławska
 7. Uniwersytet Gdański
 8. Politechnika Łódzka
 9. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 10. Politechnika Poznańska

Klasyfikacja XXV MPSzW Klasyfikacja.pdf:

Klasyfikacja XXV MPSzW w typie Politechnik Politechniki.pdf:

 1. Politechnika Warszawska
 2. Politechnika Śląska Gliwice
 3. Politechnika Gdańska