Dokumenty

Statut Akademickiego Związku Sportowego

---------------------------------------------------

Statut  KU AZS Politechnika Warszawska

---------------------------------------------------

Regulamin Sekcji Sportowych i Turystycznych KU AZS PW

---------------------------------------------------

 

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych KU AZS PW - RODO

---------------------------------------------------

 

ZAWODY SPORTOWE:

Preliminarz wyjazdu

---------------------------------------------------STYPENDIA:

Informator stypendialny

Pytania dot. stypendiów sportowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@azspw.pl

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

 

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Zasady postępowania przy przyznawaniu świadczeń

Zasady przyznawania punktów za wyniki sportoweOsoby, które spełniają powyższe wymogi proszone są o kontakt na adres e-mail: biuro@azspw.pl na początku października.