AZS PW

Karta Kibica AZS PW

Karta Kibica AZS Politechniki Warszawskiej

Wniosek o wydanie Karty Kibica AZS Politechniki Warszawskiej:
Wniosek - pobierz

Zgodza rodziców/prawnych opiekunów na wydanie Karty Kibica:
Zgodza rodziców - pobierz

Regulamin Systemu Karta Kibica AZS Politechniki Warszawskiej:
Regulamin - przeczytaj

Regulamin sprzedaży karnetów i biletów kodowanych na Karcie Kibica:
Regulamin - przeczytaj