AZS PW

Władze klubu

Zarząd S.A.:

Prezes Zarządu: Jolanta Dolecka

Członek Zarządu: Marcin Bańcerowski


Rada Nadzorcza S.A.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Józef Modelski

Członek Rady Nadzorczej: Ryszard Matkowski

Członek Rady Nadzorczej: Bogusław Kasprzyk

Członek Rady Nadzorczej: Robert Nowak