Strony www

Kickboxing

 

Kolarstwo Górskie

 

Lekka Atletyka

 

Narciarstwo

 

Piłka Nożna

 

Snowboard

 

Wspinaczka sportowa

 

Krykiet

 

Każda sekcja sportowa KU AZS PW ma możliwość posiadania serwisu internetowego (oddzielne konto ftp, MySQL/InnoDB/PostgreSQL) oraz adresu e-mail.


Dla przykładu Sekcja Saneczkarstwa widoczna będzie z adresu internetowego www.azspw.pl/saneczkarstwo lub saneczkarstwo.azspw.pl oraz analogicznie we wszystkich pozostałych domenach.

Domeny obsługiwane przez KU AZS PW: www.azspw.pl, www.azspw.com, www.azspw.com.pl, www.azspw.org, www.azspw.org.pl, www.azspw.waw.pl, www.azspw.edu.pl, www.azs.pw.edu.pl.