Władze Klubu

Kadencja 2018-2020

Zarząd KU AZS PW:


Robert Zalewski – Prezes
Agnieszka Sikorska-Szyplińska – Wiceprezes ds. sportowych
Adam Olesiński – Wiceprezes ds. finansowo-organizacyjnych
Tomasz Wartałowicz – Sekretarz
Jarosław Charuk
Patryk Jaworski
Artur Kopczyński
Wiktor Tworzydło
Antoni Zalewski

Klubowa Komisja Rewizyjna:


Justyna Milej – Przewodnicząca
Krzysztof Zalewski – Wiceprzewodniczący
Krzysztof Stępień – Sekretarz
Bartłomiej Gzowski
Agnieszka Kowalczyk

Klubowy Sąd Koleżeński:


Adam Olesiński
Tomasz Wartałowicz
Antoni Zalewski