Władze Klubu

Kadencja 2011/2015


Prezes Zarządu:
Marcin Bańcerowski, m.bancerowski@azspw.pl

Wiceprezes ds. Sportowych:
Jolanta Dolecka, j.dolecka@azspw.pl

Wiceprezes ds. Ogólnych:
Paweł Skalski, p.skalski@azspw.pl

Komisja Rewizyjna
Justyna Milej
Mateusz Chromiec
Krzysztof Kozioł

Sąd Koleżeński

Krzysztof Kaproń
Agata Biesaga
Adrian Łada